Sociaal Resultaat

Over Sociaal Resultaat

De mensen van Sociaal Resultaat kennen het Sociaal Domein als geen ander.

We jagen aan, adviseren, frustreren, implementeren, analyseren, helpen, onderzoeken en trainen gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders, belangenorganisaties en brancheorganisaties.

Sociaal Resultaat zet in op verbinding van kennis in het Sociaal domein; in en vanuit de leefwereld van kwetsbare inwoners.

Onze belofte

De mensen van Sociaal Resultaat staan garant voor een oprecht advies dat gebaseerd is op inzichten vanuit langdurige ervaring in de zorg, optimaal en duurzaam sociaal resultaat. Sociaal Resultaat bestaat uit een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk (coöperatie) van zelfstandig adviseurs door het hele land. Zo hebben we alle kennis in huis om gemeenten en zorgorganisaties daadwerkelijk resultaten te laten bereiken zonder een teveel aan organisatiekosten.

Onze adviseurs hebben diverse achtergronden in GGZ, Jeugdzorg en organisatie-vraagstukken waardoor u bent verzekerd van een breed kennisgebied en netwerk dat snel kan worden ingezet. Wij werken niet met standaard oplossingen of trajecten, maar bieden maatwerk op basis van persoonlijke samenwerking.

Wij beloven dat we degene die zorg nodig heeft nooit uit het oog zullen verliezen bij de adviezen die wij geven.

Nieuws

  • 15 januari 2020 pakhuis de Zwijger presentatie landelijk plan publieke psychische gezondheid. Meer informatie vind je hier
  • Vanaf september starten we weer met ondersteuning bij het opzetten van Recovery college - lokale initiatieven. Dat doen we via www.verdercollege.nl
  • Volg onze samenwerking als lid van onze Linkedin groep


Onze mensen:

volgt spoedig

Contact

Vanuit de coöperatie Sociaal Resultaat (U.A.) zijn we altijd beschikbaar om een vrijblijvende afspraak te maken. Bel naar 06 39308354 (Jack van der Kruijs) of mail samenwerken@sociaalresultaat.nl.

Verder College:

In 2014 heeft Jack van der Kruijs het gedachtegoed van de recovery college methodiek (VK) vertaald in opdracht van de zorgcoöperatie brabant U.A. Deze methodiek maakt een transformatie mogelijk van dagbesteding naar (100% peersupport) herstelgerichte activiteiten. De methodiek sluit naadloos aan op de transformatie-ambities van gemeenten en het ontwikkelen van een GGZ vriendelijke gemeente. Het ondersteunt zelfregiecentra en cliëntinitiatieven (en diens naasten) om zelf aan de slag te gaan met het opzetten van een herstelcollege.

Van elkaar leren, het dagelijks leven als oefening; in een gelijkwaardige context waarin coaches de studenten ondersteunen in hun eigen route naar herstel. Ze draagt tevens bij aan het scheppen van basisvoorwaarden vanuit de Wet verplichte GGZ, de verdere inbedding van mensen vanuit beschermd wonen en levert preventieve (normaliserend) ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Hiermee ligt de weg open naar nieuwe manieren van ontwikkelen voor mensen met een psychiatrische achtergrond.


Op www.verdercollege.nl vind je alle informatie. Sociaal Resultaat is aangesloten als samenwerkingspartner bij de Nieuwe GGZ.

GGZ vriendelijke gemeente:

15 januari (20:00u) Pakhuis de Zwijger: presentatie plan publieke psychische gezondheid:

Onderdeel van het plan: Wonen als bestaansrecht: Een gezamenlijke constatering tijdens de landelijke bijeenkomsten gaat in op 'wonen' als cruciale voorwaarde voor herstel: dat je in geleuter niet kan wonen. Er moet iets veranderen in de wijze dat we in Nederland omgaan met huisvesting. Modelgetrouw werken vanuit de uitgangspunten van Housing first geeft hier richting. Voor iedereen maar vooral voor mensen die regelmatig psychische gezondheid problemen hebben is passende huisvesting een recht, een voorwaarde en dus een maatschappelijke plicht voor verschillende overheden. Inmiddels voerden we gesprekken met Rabobank Nederland, zorgontwikkelaars, naasten, cliënten en Avans Hogescholen om tot concepten te komen die hier oplossingen voor bieden. Tijd om nu de overheid te laten zien wat echt helpt en hoe we afscheid kunnen nemen van de meeste beschermd wonenvoorzieningen.

Op 15 januari Pakhuis de Zwijger presenteren we, in aanwezigheid van VNG, VWS, ambassadeurs en hopelijk heel veel betrokkenen, het plan aan Jan Overweg (Zonmw - Beschermd Wonen - Beschermd thuis) van aanpak om tot concrete acties in Nederland te komen. Gemeente Amsterdam sponsort de avond. Honderden steunbetuigingen online en nu al ca. 300 mensen die actief aanwezig waren bij de bijeenkomsten door het hele land en hun steun hebben uitgesproken voor samenwerking in 2020. Ambassadeurs, leertuinbegeleiders, kenniscommunity, sleutelfiguren, kwartiermakers komt allen!!!Dit netwerk van (ervaringsdeskundige) experts zet zich in om gemeenten te ondersteunen bij deze taken. Meer informatie vind je op www.ggzvriendelijkegemeente.nl