Sociaal Resultaat

Over Sociaal Resultaat

De mensen van Sociaal Resultaat kennen het Sociaal Domein als geen ander.

We jagen aan, adviseren, frustreren, implementeren, analyseren, helpen, onderzoeken en trainen gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders, belangenorganisaties en brancheorganisaties.

Sociaal Resultaat zet in op verbinding van kennis in het Sociaal domein; in en vanuit de leefwereld van kwetsbare inwoners.

Onze belofte

De mensen van Sociaal Resultaat staan garant voor een oprecht advies dat gebaseerd is op inzichten vanuit langdurige ervaring in de zorg, optimaal en duurzaam sociaal resultaat. Sociaal Resultaat bestaat uit een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk (coöperatie) van zelfstandig adviseurs door het hele land. Zo hebben we alle kennis in huis om gemeenten en zorgorganisaties daadwerkelijk resultaten te laten bereiken zonder een teveel aan organisatiekosten.

Onze adviseurs hebben diverse achtergronden in GGZ, Jeugdzorg en organisatie-vraagstukken waardoor u bent verzekerd van een breed kennisgebied en netwerk dat snel kan worden ingezet. Wij werken niet met standaard oplossingen of trajecten, maar bieden maatwerk op basis van persoonlijke samenwerking.

Wij beloven dat we degene die zorg nodig heeft nooit uit het oog zullen verliezen bij de adviezen die wij geven.

Nieuws

 • 12 december cursus transformatie van GGZ in Nederland i.s.m. Sociaalweb. Meer informatie vind je hier
 • 30 oktober eerste bijeenkomst netwerk GGZvriendelijkegemeente. Meer informatie vind je hier
 • 19 september cursus Wet verplichte GGZ i.s.m. Sociaalweb. Meer informatie vind je hier
 • Vanaf september starten we weer met ondersteuning bij het opzetten van Recovery college - lokale initiatieven. Dat doen we via www.verdercollege.nl
 • Volg onze samenwerking als lid van onze Linkedin groep


Onze mensen:

volgt spoedig

Contact

Vanuit de coöperatie Sociaal Resultaat (U.A.) zijn we altijd beschikbaar om een vrijblijvende afspraak te maken. Bel naar 06 39308354 (Jack van der Kruijs) of mail samenwerken@sociaalresultaat.nl.

Verder College:

In 2014 heeft Jack van der Kruijs het gedachtegoed van de recovery college methodiek (VK) vertaald in opdracht van de zorgcoöperatie brabant U.A. Deze methodiek maakt een transformatie mogelijk van dagbesteding naar (100% peersupport) herstelgerichte activiteiten. De methodiek sluit naadloos aan op de transformatie-ambities van gemeenten en het ontwikkelen van een GGZ vriendelijke gemeente. Het ondersteunt zelfregiecentra en cliëntinitiatieven (en diens naasten) om zelf aan de slag te gaan met het opzetten van een herstelcollege.

Van elkaar leren, het dagelijks leven als oefening; in een gelijkwaardige context waarin coaches de studenten ondersteunen in hun eigen route naar herstel. Ze draagt tevens bij aan het scheppen van basisvoorwaarden vanuit de Wet verplichte GGZ, de verdere inbedding van mensen vanuit beschermd wonen en levert preventieve (normaliserend) ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Hiermee ligt de weg open naar nieuwe manieren van ontwikkelen voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Op www.verdercollege.nl vind je alle informatie. Landelijke ondersteuning van lokale initiatieven wordt via particuliere fondsen (naasten) bekostigd en de informatie en ondersteuning is dus gratis. Sociaal Resultaat is aangesloten als samenwerkingspartner bij de Nieuwe GGZ.

GGZ vriendelijke gemeente:

Nederland zit midden in de transformatie van de zorg. Ook de visie op passende ondersteuning voor mensen met een psychiatrische achtergrond van professionals en bestuurders in het sociaal domein en de GGZ, is drastisch aan het veranderen. Cliënten en hun naasten zijn het eens over deze noodzakelijke transformatie. Het is tijd om het anders te gaan doen!

Stigmatisering en angst moeten plaats maken voor begrip en solidariteit. Financieel gedreven organisaties zullen naar de achtergrond moeten verdwijnen. Ervaringsdeskundigen en andere professionals die werken vanuit compassie en liefdevolle verbindingen, moeten weer ruimte krijgen om menselijke oplossingen te vinden. De menselijke maat zal weer dienen als kompas in plaats van bureaucratische beslommeringen.

Gemeenten spelen een cruciale rol in deze transformatie. Zij dienen immers, met maatschappelijke partners, voorwaarden te scheppen om mensen geborgenheid te laten ervaren in wijk, stad en dorp. Veel gemeenten staat het water echter aan de lippen en weten niet goed waar ze moeten beginnen om hun rol in deze verandering te kunnen oppakken.

De volgende veranderingen (ambulantisering van de GGZ) dienen verder vorm te krijgen:

 • doordecentraliseren van regie op de ondersteuning van mensen in beschermd wonen;
 • implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ (vervanger BOPZ);
 • transformatie van individuele begeleidingsvormen naar herstel-academies en participatie;
 • creëren van werkkansen en passende herstelgerichte activiteiten;
 • informatievoorziening en steunpunten (lotgenotencontact) voor cliënten én hun naasten (KOPP);
 • meldpunt en ondersteuning met personen met (acuut) verward gedrag


Dit netwerk van (ervaringsdeskundige) experts zet zich in om gemeenten te ondersteunen bij deze taken. Meer informatie vind je op www.ggzvriendelijkegemeente.nl