Beleid en bedrijf

De basis voor een transformatie die gedragen wordt door alle stakeholders is een krachtige beleidsvisie, die is gebaseerd op inzicht in wat inwoners nodig hebben en oog heeft voor stakeholders die het moeten waarmaken. Een sterk beleid stoelt op gemeenschappelijk draagvlak en een stevige objectieve en inhoudelijke onderbouwing. Als Adjust - Sociaal Resultaat staan wij voor het gericht inspelen op lokale trends met behulp van gedegen analyses en gebruikmaken van (elders) beproefde concepten. Daarbij vinden we een goede borging in de bedrijfsvoering essentieel.