Kwaliteit en toezicht

Onafhankelijk toezicht is meer dan alleen een wettelijke verplichting van gemeenten om beheersmatig toezicht te houden op de geboden ondersteuning. In onze visie maakt toezicht onderdeel uit van een continu proces van kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning aan inwoners.

Het is algemeen bekend dat het grootste deel het succes van behandeling en zorg wordt bepaald door de relatie tussen inwoner en hulpverlener. Daarom vinden wij dat kwaliteitsverbetering en daarmee ook toezicht gericht moet zijn op het bevragen van die relatie, zonder daarbij de (procesmatige) randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Dat betekent ook dat inwoners meer betrokken moeten zijn bij het opstellen van de kwaliteitsindicatoren.

Lees hier onze white paper over het inrichten van kwaliteitsmanagement