Toegang

Wij zien in de praktijk dat toegangsteams grote druk voelen om de ingeboekte bezuinigingen in het sociaal domein te realiseren. Daarnaast krijgt de toegang vaak te maken met hoge administratieve lasten. Zowel door de hoge eisen die de gemeente stelt aan het uniform vastleggen van beschikkingen als door de eigen rapportage en verslaglegging.  Wij zien de oplossing in verhogen van de kennis en kunde van toegangsmedewerkers. Het vergroten van vaardigheden en expertise leidt tot een efficiĆ«ntere en kwalitatief betere toegang. Daarnaast is  investeren in de dialoog met inwoners belangrijk. Door in gesprek te blijven over resultaat en tevredenheid kan de toegangsmedewerkers sturen op de kwaliteit en kosten van zorg en ondersteuning.