Belangenorganisaties

De transformatie zet de burger centraal en in regie. Dat is mooi gezegd en een nobel streven, maar de realiteit is weerbarstiger. Als belangenorganisatie zult u zich de vraag stellen hoe u er voor zorgt dat u de belangen van degenen die u vertegenwoordigt een plek geeft op de transformatieagenda en hoe u uw expertise naar voren kunt brengen. Nu de transitie achter de rug is moet de focus gelegd worden op de inhoud en de rol die de burger wil, kan en mag vervullen in de zorg in zijn omgeving. Gemeente zijn of gaan hiermee aan de slag. Dat betekent dat de burger nu aan zet is om haar inbreng te leveren en haar rol te pakken. Wij weten de weg in zorg- en gemeenteland en zijn daarbij graag uw gids.