Gemeenten en samenwerkingsverbanden

De transitiefase is voorbij en de opdracht van de transformatie is in volle gang. De wijze waarop gemeenten hier invulling aan geven is divers. Dat betekent dus ook dat elke gemeente met eigen vraagstukken wortelt om de transformatie die impuls te geven die het nodig heeft. Meer zorg in de buurt organiseren, resultaatgericht inkopen van zorg, efficiënt inrichten van de toegang, stimuleren van samenwerking, vergroten van de eigen kracht van burgers en effectief inrichten van de interne bedrijfsvoering: dit zijn thema’s die gemeenten voor enorme uitdagingen stellen. Vanuit onze integrale visie en onze specifieke expertises helpen wij u graag om uw uitdagingen tot sociaal resultaat te brengen.