Interview: "Zet de contractmanager centraal"

16-04-2018
"Gemeenten zijn niet bezig met kwaliteitsverbetering in sociaal domein," stelt Goof van Westing (adviseur sociaal domein).

In een interview met Aanbestedingscafé stelt Goof van Westing: "Hoewel gemeenten de helft van hun budget aan zorg uitgeven, gaan zij bijna nooit zelf in gesprek over hetgeen dat zij gekregen hebben. Het is onwerkelijk dat een gemeente niet weet wat de ervaren kwaliteit van ondersteuning is."

Vragen over dit onderwerp of praat u hier graag over verder? Contact Goof van Westing via zijn linkedin.