Nieuwe collega: Rogier Vroegindeweij!

27-09-2017

Vanaf 1 september is Rogier Vroegindeweij begonnen als consultant voor Adjust - Sociaal Resultaat. Rogier zou u kunnen ondersteunen bij complexe aanbestedingsprocedures en adviseren over strategische inkoopvraagstukken in de zorg en het sociaal domein.

Rogier is een ervaren inkoopprofessional met veel ervaring in de inkoop, contractmanagement en relatiemanagement. Hij heeft gewerkt in de dynamische wereld van de zorg en is betrokken geweest bij enkele grote wijzigingen in dit speelveld zoals:

•      de vormgeving van de zorginkoop door zorgverzekeraars bij de introductie van de basisverzekering

•      de herziening (extramuralisering) van de langdurige zorg en

•      de transitie en transformatie van de ondersteuning en begeleiding naar het sociaal domein.

Bij de inkoop is Rogier sterk gericht op de kwaliteit van de geleverde diensten. Om dit te bereiken betrekt hij de potentiële leveranciers nadrukkelijk in het inkoopproces, bijvoorbeeld via marktconsultaties. Zijn stijl kenmerkt zich door het creëren van een relatie waarbij de kwaliteit van de geleverde producten of diensten zo veel mogelijk ruimte krijgt. De relatie gebruikt Rogier ook voor het mogelijk maken van nieuwe concepten in de inkoop, waaronder duurzaamheid of social return.

Binnen het sociaal domein heeft Rogier als inkoopprofessional tal van omvangrijke (Europese) en complexe aanbestedingen geleid, van Wmo en Beschermd wonen tot de inkoop van volwassenenonderwijs, vervoer en hulpmiddelen. Met een jarenlange ervaring als inkoper en contractmanager in de (langdurige) zorg heeft Rogier een goede kijk op de zorg en de belangen van de zorgaanbieders. Naast zijn werkzaamheden voor Adjust is Rogier ook toezichthouder voor een zorgorganisatie in de Achterhoek.