Whitepaper: Het inrichten van kwaliteitsmanagement

07-01-2018
Na de transitie kwam de transformatie in het sociaal domein. Gemeenten zoeken naar manieren waarop zij kwaliteit van de ondersteuning kunnen beïnvloeden. Tripartiet overleg is volgens ons de manier. Lees meer.

Inleiding

In onze visie hebben gemeenten nu de kans om inkoop, contractmanagement en toezicht integraal onderdeel te maken van continue kwaliteitsverbetering in het sociaal domein. Maar hoe?

Om niet te verzanden in eindeloze, bureaucratische kwaliteitseisen gaan wij uit van tripartiet overleg; het voeren van dialoog tussen gemeente, burger en zorgaanbieder over kwaliteit. Een kwaliteitssysteem dat de nadruk legt op inhoudelijke kwaliteit (in plaats van proceskwaliteit) past volledig in de maatschappelijke veranderende visie dat de zorg dichter bij inwoners georganiseerd moet worden en dat gemeenten daarover de regie uitoefenen.

Lees meer in de whitepaper 

 

Meer weten of verder praten over toezicht en kwaliteit? Aarzel niet om contact op te nemen.