Bedrijfsvoering en Beleid

Herkenbaar? De wereld van gestapelde zorg, zorgpaden, arrangementen, maatwerk, contra-indicaties, WLZ, WMO, JW, FZ enz. wordt steeds complexer, zowel inhoudelijk als financieel. De kloof tussen de bedoeling (op basis van gemaakte inkoopafspraken) en de realiteit (wat is het effect van de afspraken) raakt uit beeld. Dit in combinatie met een toenemende urgentie voor adequate sturing op processen en data.
De transformatie moet door, maar de bedrijfsvoering kan het tempo niet bijhouden? De motor hapert? Met een quickscan kijken wij voor u onder de motorkap en stellen we vast hoe de beweging vooruit weer in gang kan worden gezet. Onze filosofie daarbij is; prioriteiten stellen met daarbij haalbare en betaalbare doelen.  

Waarmee helpen wij u vooruit:

  • Spendanalyses
  • Data-analyse
  • Kwaliteits- en tevredenheidsmeting
  • Tariefberekeningen
  • Procesoptimalisatie
  • Procesmanagement
  • Projectleiding 
  • Interim management