Inkoop

Inkoop in het Sociaal Domein is een vak apart. Naast aanbesteden wordt veelal gebruik gemaakt van subsidies, inbesteding of de Open House systematiek. Adjust kan uw organisatie helpen bij het maken van de keuze voor de juiste systematiek en u ondersteunen bij het daarop volgende inkoopproces.

De dienstverlening/de zorg welke ingekocht dient te worden is naast technisch ook politiek gevoelig en inhoudelijk van aard. Kennis over de zorg en de tarieven, het stimuleren van de innovatie, het overzien van de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn een onmiskenbaar onderdeel van de inkoop in het Sociaal Domein.

Bij Adjust weten wij deze kennis en kunde aan elkaar te verbinden Wij kunnen de koppeling leggen tussen wat de inwoner nodig heeft, wat mogelijk is vanuit de gemeente en haar budget en een visie die haalbaar is en blijft op de lange termijn.