Kwaliteit en toezicht

Kwaliteit
Het is algemeen bekend dat het grootste deel van het succes van begeleiding wordt bepaald door de relatie tussen inwoner en hulpverlener. Dit gegeven maakt het lastig om als gemeente duidelijke kwaliteitseisen te stellen. Onze mening: niet doen dus! De kwaliteit van zorg borg en verbeter je door het slim inrichten van kwaliteitsmanagement, op basis van 360┬░ feedback; door in gesprek te gaan met cli├źnten, zorgaanbieders en interne stakeholders. Wil je meer weten over onze visie op kwaliteit en toezicht? Lees hier onze white paper over het inrichten van kwaliteitsmanagement.

Toezicht
Onafhankelijk toezicht is meer dan alleen een wettelijke verplichting van gemeenten om bij incidenten op te treden. In onze visie maakt (proactief) toezicht onderdeel uit van kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning aan inwoners. Daarom vinden wij dat kwaliteitsverbetering en daarmee ook toezicht gericht moet zijn op het bevragen van die relatie, zonder daarbij de (procesmatige) randvoorwaarden uit het oog te verliezen.


Adjust biedt voor gemeenten onafhankelijk (proactief) toezicht. Wij hebben toezichthouders met kennis en ervaring in de zorg, die ook adviseren over systeemverbeteringen.
Interesse? Neem contact op met Goof van Westing via 0658839912 of goof.van.westing@adjust.nl