Brancheorganisaties

Als brancheorganisatie ondersteunt u uw leden bij de transformatie in het Sociaal Domein. Maar leden van brancheorganisaties kijken kritischer naar de toegevoegde waarde van hun lidmaatschap. Doordat de transformatie op lokaal regionaal en lokaal niveau plaats vindt, wordt het belangrijk om in uw taak het lokaal belang van uw leden te dienen. Dit betekent ook een nieuwe werkelijkheid, omdat juist die lokale ordening zo divers is en snel schakelen vereist is.  Vanuit dit perspectief willen wij u graag van dienst zijn. Omdat wij kunnen schakelen tussen lokaal en landelijk belang en integraal adviseren zijn wij in staat uw toegevoegde waarde te versterken.