Positief ploeteren!

02-01-2019
Samen met mijn zus en moeder vierde ik afgelopen jaar mijn 32-jarig jubileum als KOPP kind. Sinds die tijd lopen we als kinderen met mijn moeder mee in haar pogingen om zichzelf bij elkaar te houden.

Daarin mogen we aan den lijve ervaren wat bureaucratie, systeemproblemen, desorganisatie en professioneel cynisme voor frustraties met zich mee brengt:

IBS procedures die niet wilde lukken: “Ja, maar je moeder is geen direct gevaar voor zichzelf of anderen.”;

De CIZ-aanvraag: “Ja, maar er is geen activerende doelstelling dus individuele begeleiding kan ik niet toekennen…”;

Het keukentafelgesprek: “Ja, maar die organisatie heeft bij onze gemeente geen contract…”;

o “PGB kan wel, maar liever niet natuurlijk. Misschien kunnen jullie zelf nog wel iets betekenen.”; 

Bij haar lege psychotische en depressieve jaren geen ondersteuning vanuit de GGZ, want er viel niets te behandelen; 

Bij haar dementieklachten: “Ja, maar ze past niet op de psychogeriatrie vanwege haar psychiatrische problematiek”.

Ondanks dat het met ‘Ons Moeder’ niet altijd lukt zoals wij als kinderen graag zouden willen, zien wij dat professionals om haar heen positief blijven ploeteren.

Ik zou dus aandacht willen vragen met een pleidooi voor het werkwoord der werkwoorden: Ploeteren. Omschrijving: hard werken, stoempen, labeuren, afzien - Het monotone, gelijkmatige steeds maar doorduwen en doorduwen. Dit ‘rijden in het ijle’, dit steeds alleen maar voort ploeteren, eist een bijzonder uithoudingsvermogen op de lange termijn, zowel psychisch als fysiek.

We zien ploeteraars die haast onzichtbaar het verschil maken. We zien behandelaars en begeleiders en hulpen die ondanks alle inrichtingsvraagstukken en reorganisaties, overnames en aanbestedingsstress mooie dingen doen voor de mensen die het nodig hebben.

Ik denk dan aan al die beleidsmedewerkers die dag in dag uit aan het werk zijn om de taken die door het rijk te snel, te ambitieus en vooral met veel te weinig geld over de schutting hebben gekregen. 

We zien deze beleidsmedewerkers proberen de, over de schutting gegooide, taken op een slimme manier te organiseren, te vertalen in beleidsplannen en PHO-notities, memo’s en verordeningen. Moedige bikkels die á la Maarten van de Weijden topprestaties leveren en tegen de stroom in zwemmen. Feijenoord- achtige voetballers die maar heel, heel soms winnen… Maar vooral wil ik de aandacht vestigen op de echte ploeteraars: Inwoners die soms moeite hebben om de dag goed door te komen, en dat toch gewoon elke dag weer doen: de ongekende mogelijkheid van het alledaagse. 

Aandacht voor kwetsbare mensen omdat we als geen ander snappen wat kwetsbaarheid doet met een gezin, een vrouw, een kind. Dát kenmerkt teamleden bij Adjust Sociaal Resultaat en vertegenwoordigt mijn visie en motivatie om een zinvolle bijdrage te leveren via onze adviesdiensten. 

Alle teamleden bij Sociaal Resultaat kennen de zorg door en door, al dan niet uit eigen (mantelzorg)-ervaring. 

Het afgelopen jaar hebben we vanuit Adjust Sociaal Resultaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid advies en ondersteuning gegeven aan vele gemeenten en zorgorganisaties. Adviezen waar men als professional in het sociaal domein écht iets aan heeft. En dat ploeteren, zo zien we in 2018, levert resultaat op. We bouwen samen aan crisisdiensten, kopen medische zorg in voor het gevangeniswezen, ondersteunen veiligheidshuizen, leggen de basis voor monitoring en data-oplossingen, met interim leiderschap in chaos. Resultaat vanuit de expertise die we binnen Adjust Consulting uit andere sectoren in huis hebben en toe kunnen passen op inkoop en contractmanagement in het Sociaal Domein. Resultaat vanuit het inrichten van kwaliteitsmanagement vanuit cliëntperspectief en zelfevaluatie maar ook met maatschappelijk verantwoorde inkoopprocedures, stevige marktconsultaties en onderhandelingen. We doen het met coaching van wijkteams, consulenten, contractmanagers, Triage-trainingen aan toegangsteams en het inrichten van monitoringsmogelijkheden van uitkomst en tevredenheid, onze Roadmap resultaatsturing.

Als eindverantwoordelijk manager van Adjust Sociaal Resultaat mag ik daar elke dag een kleine bijdrage aan leveren. Het zijn echter mijn collega’s, mensen die veel slimmer zijn dan ik, die deze fantastische resultaten voor elkaar hebben gekregen. Zij leggen verbindingen en belichten dagelijks verschillende invalshoeken waardoor opdrachtgevers aan het einde van het traject, met een tas vol perspectieven en kennis weer zelf aan het werk kunnen.

En zo hebben we ook in 2018 in het Sociaal Domein op een positieve manier geploeterd. Een Geuzennaam: de berg op ploeteren. Mooie beelden krijg ik daarbij…

En zo op het eind van het jaar stel ik mij dan de vraag: is transformatie wel nodig? Hell Yeah! En dus verstand op nul en ploeteren:  Het moet dus slimmer, beter, eerder, menselijker, dichterbij…Want ploeteren doe je om vooruit te komen.

Jack van der Kruijs (Jack.van.der.kruijs@adjust.nl)