Workshops gemeenteraadsverkiezingen 2018: kiezen of delen in het sociaal domein

17-10-2017

Als gemeenteraadslid of wethouder bent u gekozen door de inwoners van uw gemeente om de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen. Het sociaal domein is de afgelopen jaren een nieuwe verantwoordelijke taak gebleken van gemeenten en daarmee ook van hun gemeenteraden. Hiermee is uw rol als politieke partij maar ook als raadslid en wethouder veranderd. Hoe kunt u als raadslid/ wethouder grip houden op alles wat er op dit moment gebeurt? Hoe kunt u te weten komen wat de speerpunten moeten zijn van het nieuwe Wmo beleidsplan 2018-2022? En welke ontwikkelingen zullen de komende jaren actueel zijn?

Doel

Vanuit Adjust kunnen wij u, zowel als raadslid/ wethouder dan wel als politieke partij, informeren over de op handen zijnde ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden in het sociaal domein. Hierdoor kunt u de koers bepalen voor de komende jaren, maar uzelf ook laten informeren, voeden en inspireren.

Resultaat

Na deze workshop zal u geïnformeerd zijn over de komende wijzigingen voor de komende 4 jaar. Daarnaast zullen wij u inspireren rondom de verschillende mogelijkheden om grip te houden op het sociaal domein. En uw visie voeden vanuit de “tripartite”, burger-aanbieder-gemeente.

Programma

Deze bijeenkomsten zullen centraal staan rondom onderstaande onderwerpen, maar ook uw vragen: 

·       Nieuwe ontwikkelingen; wat gaat er nog komen en waar moet u zich op voorbereiden voor de komende vier jaar?

·       Sturing hebben; wat zijn de knoppen waar u aan kan draaien? 

·       Keuzes maken voor de komende verkiezingen; wat neemt u mee in uw verkiezingsprogramma?

·       Sturing houden op het budget voor nu en de toekomst.

·       Een visie voor de lange termijn (2025-2030); hoe ziet het sociaal domein er dan uit?  

·       Samenwerkingsverbanden; hoe heb ik als raadslid uit een gemeente zeggenschap?

·       Wat komt nu echt ten goede van de inwoner?

·       Waar begint het sociaal domein? En waar houdt deze op? 

Workshopleider

Madelon Prawirodirdjo is programmaleider inkoop & contractmanagement sociaal domein en heeft ruim 15 jaar ervaring binnen zorg, welzijn en gemeenten. Door haar achtergrond als maatschappelijk werker en mantelzorgmakelaar, kent zij de zorgwereld goed. Daarna heeft zij zich binnen gemeenten gespecialiseerd in de Wmo als beleidsmedewerker en projectleider. Madelon heeft zich voornamelijk beziggehouden met de ontwikkeling van de functie van contractmanager in het Sociaal Domein en de inkoop van de volwassenzorg en de wijkteams. Binnen Adjust biedt zij graag een passende ondersteuning bij gemeenten en aanbieders. 

Datum: woensdag 22 november van 18.00 – 20.30 en 13 december 18.00 – 20.30 

Locatie sessie: Gondel 1, Amstelveen

Kosten: €99,-, inclusief een lichte maaltijd

Lokale opzet

Het is ook mogelijk om deze informatiebijeenkomst lokaal te laten plaatsvinden voor u als gemeenteraad of politieke partij. Voor meer informatie en voor het inplannen van een dergelijke lokale bijeenkomst, kunt u contact opnemen met: Maartje Knaap, maartje.knaap@adjust.nl of via 06-23008290.