Team

Binnen ons team heeft iedereen zijn eigen specialisme. Hier leest u meer over onze adviseurs. 

Jack van der Kruijs

Jack is als specialist Sociaal Domein sinds 1 juni 2015 als managing Consultant betrokken bij Adjust. Jack kenmerkt zich door enthousiasme voor bijzondere doelgroepen en deskundigheid samen te laten komen. Vanuit jarenlange ervaring in de werkvelden Jeugdzorg, GGZ en Justitie is Jack van meerwaarde voor lokale overheden en organisaties binnen de context van de drie decentralisaties. Hij heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de relatie tussen ‘harde en zachte’ onderwerpen binnen het Sociaal Domein. Daarmee is hij de ideale adviseur voor programmamanagement (bedrijfsvoering, leveranciersmanagement en cliëntgerichte resultaatmeting binnen het Sociaal Domein) en bestuurders van gemeenten die aan de slag willen met transformatieprocessen en de emancipatie van consumenten/ cliënten.

E: jack.van.der.kruijs@adjust.nl
T: 06-39308354

Goof van Westing

Goof heeft al vele organisaties ondersteunt bij beleid vraagstukken en het opzetten van verandertrajecten in het sociaal domein. Hij beschikt over inhoudelijke kennis van de Wmo, WLZ en Jeugdwet. Zo heeft hij bij verschillende zorgorganisaties de overgang naar de Wmo en Jeugdwet begeleid. Vanuit zijn expertise kan hij schakelen met verschillende niveaus. Goof ondersteunt bestuurders bij het ontwikkelen van strategische beleidsplannen, maar coacht ook teams bij het vertalen van strategie naar uitvoering. Hij is resultaatgericht en is in staat om in korte tijd complexe omgevingen te analyseren om te komen tot een succesvolle veranderaanpak.

E: goof.van.westing@adjust.nl 
T: 06 58839912

Harm Draad

Harm heeft ruim 20 jaar inhoudelijke ervaring als beleidsmedewerker – inkoper – manager  in de zorg en het sociaal domein. Met een achtergrond als verpleegkundige heeft Harm uitgebreid ervaring opgedaan in het werkveld en is hij bekend met de ondersteuning van mensen in de sectoren Ouderenzorg, GGZ en V&V. Vanuit zijn analytische blik met oog voor strategische belangen en de verbinding tussen beleid en uitvoering werkt hij de afgelopen jaren actief samen met gemeentes op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Eerder heeft hij vanuit werkzaamheden voor zorgkantoor en zorgverzekeraar zelfstandig allerlei zorgvormen ingekocht en innovaties beoordeelt en gefaciliteerd. Harm kent de inkoop- en contractmanagement en beleidssector daardoor als geen ander en is daarmee een adviseur die vanuit inhoud de verbinding kan maken.

E: harm.draad@adjust.nl 
T: 06-55414523

Madelon Prawirodirdjo

Madelon is programmaleider inkoop & contractmanagement sociaal domein en heeft ruim 15 jaar ervaring binnen zorg, welzijn en gemeenten. Door haar achtergrond als maatschappelijk werker en mantelzorgmakelaar, kent zij de zorgwereld goed. Daarna heeft zij zich binnen gemeenten gespecialiseerd in de Wmo als beleidsmedewerker en projectleider. Madelon heeft zich voornamelijk beziggehouden met de ontwikkeling van de functie van contractmanager in het Sociaal Domein en de inkoop van de volwassenzorg en de wijkteams. Binnen Adjust biedt zij graag een passende ondersteuning bij gemeenten en aanbieders. 

E: madelon.prawirodirdjo@adjust.nl 
T: 06-15529808

Pjotr van Etten

Pjotr kenmerkt zich door een pragmatische benadering vast te houden wanneer de omstandigheden grillig en complex zijn. Hij is vanuit uitgebreide ervaring in bedrijfsvoering (Zorg en Welzijn), Jeugdzorg GGZ, in staat om direct aan te sluiten bij de vraagstukken waar gemeenten mee geconfronteerd worden en weet deze te voorzien van nuchtere en haalbare oplossingen. Hij heeft zowel ervaring met Managing zorg processen en Professionals, als ook de administratieve Back-Office processen (met daarmee ook de ervaring van het opzetten van een klantenbureau en zorgbemiddeling om de aansluiting te maken met het voorliggende veld). 
Rustig en betrokken, open en positief zijn eigenschappen die hem typeren. Pjotr komt het beste tot zijn recht in een omgeving in beweging met thema's die er toe doen.

E: pjotr.van.etten@adjust.nl 
T: 06-23077589

Rogier Vroegindeweij

Rogier is een ervaren inkoopprofessional met veel ervaring in de inkoop, contractmanagement en relatiemanagement. Hij heeft tal van omvangrijke (Europese) en complexe aanbestedingen begeleid, van Wmo en Beschermd wonen tot de inkoop van volwassenenonderwijs, vervoer en hulpmiddelen. Zijn stijl kenmerkt zich door het creëren van een relatie waarbij de kwaliteit van de geleverde producten of diensten zo veel mogelijk ruimte krijgt. Om een optimaal resultaat te bereiken betrekt hij potentiële leveranciers nadrukkelijk in het inkoopproces, bijvoorbeeld via marktconsultaties. Daarnaast zet Rogier zich in voor het mogelijk maken van nieuwe concepten in de inkoop, waaronder duurzaamheid of social return.

E: rogier.vroegindeweij@adjust.nl 
T: 06-58839962