Privacy statement

Privacy Statement Adjust Consulting B.V.

Adjust Consulting verwerkt persoonsgegevens van kandidaten, sollicitanten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
Adjust Consulting verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdrachten en werkzaamheden: het vinden van kandidaten voor vacatures, het matchen en plaatsen van sollicitanten, het opbouwen van kennis netwerken en relatiebeheer .Persoonsgegevens kunnen zowel de gegevens van potentiële en actuele kandidaten voor een functie zijn alsook die van zakelijke relaties van Adjust Consulting.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv, e-mails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies, salarisgegevens en door onze consultants gemaakte gespreksverslagen van interviews. Voor wat betreft zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) waar wij mee samenwerken, geldt dat ook gegevens als bedrijfsnaam en kvk-nummer gebruikt worden om uitvoering te geven aan onze diensten. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Adjust Consulting of die van een derde partij.

Met uw gegevens voeren wij bemiddelende activiteiten uit

Adjust kan uw persoonsgegevens met derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een of meer van de bovengenoemde doeleinden en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (zoals uitvoering geven aan de loonadministratie in het kader van arbeidsovereenkomsten).

Gebruik verzamelde gegevens
Adjust Consulting kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, betrokkenen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren, bijvoorbeeld:

 • om kandidaten te informeren over en uit te nodigen voor
  evenementen;

 • om kandidaten te informeren over actuele posities;

 • om kandidaten nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen;

 • om kandidaten te raadplegen vanwege hun specifieke kennis;

 • om relaties met kandidaten te onderhouden;

 • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te
  houden;

 • om zakelijke relaties te onderhouden

 • om zakelijke relaties uit te nodigen voor evenementen

Betrokkenen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten in het kader van de AVG, kan contact opgenomen worden met Guido Winnink, 020 - 3080146.

Bewaartermijn
Adjust Consulting bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegeven zijn verstrekt. Indien er geen wettelijke bewaartermijnen gelden voor de eerder benoemde doeleinden, dan bewaren we de gegevens, mits u anders heeft aangegeven, niet langer dan twee jaar na de verstrekking.

Adjust Consulting gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en bewaart deze goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of wanneer Adjust Consulting besluit deze gegevens uit haar bestand(en) te verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van Adjust Consulting dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben een contractuele geheimhoudingsplicht aangaande de vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever en/of kandidaten aan hem of haar wordt toevertrouwd. Adjust Consulting maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-) ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek (datalek) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en wordt er melding gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties indien vereist.

Uw rechten: inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adjust. Dit kunt u doen door te mailen naar: info@adjust.nl. We streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen, te reageren op uw verzoek.

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat, waarin staat vermeld hoe de website door u wordt gebruikt.

De cookies van onze website worden verzameld door Google voor verschillende doeleinden. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Contact

We controleren regelmatig of we aan dit Privacy Statement voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacy Statement, kunt u contact opnemen met Adjust Consulting BV, gevestigd aan Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen te bereiken via

E: info@adjust.nl

T: +31 (0)20 3080146

Adjust Consulting kan van tijd tot tijd haar Privacy Statement aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om ons Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van ons Privacy Statement treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.