Het meten van zorg is een terugkomend vraagstuk binnen het sociaal domein. Er is behoefte aan eenduidig gehanteerde meetinstrumenten voor het meten van het resultaat van de ingezette ondersteuning uit de Wmo of Jeugdhulp. Daarom integreert Adjust - Sociaal Resultaat instrumenten waarmee ervaren resultaat van ondersteuning aan mensen in kaart wordt gebracht. Dit komt ten goede aan de kwaliteit, efficiƫncy en effectiviteit van de geleverde zorg en ondersteuning.

Download nu de white paper en lees hoe wij het aanpakken.

Download onze whitepaper